China: Stop persecution, immediate freedom for Liu Xia

Stop persecution, immediate freedom for Liu Xia

Liu Xiaobo, Nobel Peace Prize Winner and a prisoner of conscience, has passed away on 13 July 2017 at age 61. Liu Xiaobo was arrested in 2008 and charged for “inciting subversion of state power”, and at the same time, his wife, Liu Xia, was under house arrest for more than 6 years just because she attempted saving her husband from wrong imprisonment. We urge the Chinese authority to end the illegal house arrest and surveillance of Liu Xia, stop the harassments and allow her to travel freely.

Liu Xiaobo’s pro-democracy manifesto, Charter 08, has put him in prison. In 2010, Liu Xiaobo received the Nobel Peace Prize because of his call for peaceful political reform. However, the Chinese authority not only did not release Liu Xiaobo, but further put Liu Xia under illegal house arrest and surveillance. According to article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, everyone has the right to liberty and security of person, and shall not be subjected to arbitrary arrest or detention not in accordance with such procedure as are established by law. However, Liu Xia has been detained without charge or trial, stripped of communication with the outside world and personal freedom.

Without any forms of social support under house arrest, Liu Xia has experienced tremendous psychological and emotional distresses throughout these years. Such psychological torture by the Chinese authority has been causing serious damage to the health of Liu Xia. We seriously condemn the Chinese authority for exerting all forms of violence and human rights violations towards Liu Xia.

We request the Chinese authority to end Liu Xia’s illegal house arrest and surveillance, stop all forms of harassment towards Liu Xia and her family, and allow her to make contacts and travel freely.

We call on the international society to keep concerning about the physical and psychological health of Liu Xia, protect her civil and political rights, and advance the human rights situation in China.

Initiated by:
The Association for the Advancement of Feminism
Hong Kong Women Worker’s Association

聯絡及查詢 | Contact and enquiry︰aaf aaf.org.hk / [852]27200891 / facebook.com/HKAAF

The undersigned: (total 961 as of 10:50 22/July)

團體 | Organisations:

Korean House for International Solidarity | Seoul, South Korea
思言行 Civil Renaissance | Hong Kong
中國維權律師關注組 | 香港
Indigenous Women Legal Awareness Group (INWOLAG) | Kathmandu, Nepal
la la team | Community Theatre Development, Hong Kong
香港職工會聯盟婦女事務委員會 | 香港
社會民主連線 | 香港
關注綜援低收入聯盟 | 公民社會
Tibét Les Enfants des Espoir | France
香港市民支援愛國民主運動聯合會 | 香港
傘Band | 香港
良心之友 | 香港
香港天主教正義和平委員會 | 香港
洛杉磯香港論壇 | Los Angeles
Fundación Muchas Más | Spain
六一七民間約章 | 香港
保衛香港自由聯盟 | 香港
真普選救港大聯盟 | 香港
修頓關注組 |
合一青年牧養平台 | 香港
天水圍社區發展網絡 | 香港
物理治療起動 | 香港
Educación Popular Uruguay | Uruguay
Kaiser International Company Limited |
基督徒社工 |
基督眾樂教會 | 香港
春天教會 | 公民教會
香港廚師聯盟 | 香港
基督徒關懷香港學會 | 基督教
Hong Kong Association of Women Social Workers | Women’s group
婦女新知基金會 | 台灣
維修香港 | 民間團體
ESSF, France

個人 | Individuals:

Chan Yan Yan | The Association for the Advancement of Feminism
Alva Chan | HK
Yeung Oi Mei | The Association for the Advancement of Feminism
蘇美智 | 香港自由記者
黃彩鳳 | 高教界
LO Kin ling |
楊森 | 香港
霍婉紅 |
Cortney Varize | Hawaii
Malcolm I’Anson |
Cindy Wong | Hong kong
Jill Matthews |
韩诚材 | 首尔
Atia Apusigah |
楊健濱 |
yuen chi yan |
Elizabeth Tang |
Cheung Yuet Fung |
許朗養 | 新婦女協進會
Tso Hiu Tung |
Daniel de Culla | POETS OF THE WORLD
Elizabeth Cox | Independent
黃佳鑫 | 香港
Joyce Chiang |
James Welker | Kanagawa University (神奈川大学), Japan
Ka Yan Cheung |
Carol Wu |
Leung Chi Yuen | Education
韋少力 |
Oishik Sircar | Legal Academic, India
Sharon Loh |
Agnes Ku | Higher education
Mia |
魏豪震 | 香港
Francine Chan |
Jason Chan |
Amanda Lau |
venus cheng |
Ellen Pau |
胡露茜 |
Suzanne Kwong |
Colin Kwong |
KWOK CHI SHING |
鄧宗洵 | 無
chung chak ming | hong kong
Frankie Wong | 香港市民
甘國棟 |
Pat Leung | Hong Kong
Gien Hui |
蔡琇瑩 | 婦女
馮智活 |
ThomasHong |
Chung Choi Ni | Hong Kong
Pascal Soepper |
Daniëlle van de Kemenade | Germany
Sue Peters | United Kingdom
蔡蒨文 | 香港
Nina Loh |
CHEUNG tinbay | HONG KONG
Lee Oi Ling Daisy |
林茂國 |
Lin Fuk |
CHAN Chi Wai (Ballsir) | Education
Ellen Wong | IT
Lee tai shing |
Ken |
Arantzazu Urzelai |
黃杰芝 | 香港家庭主婦
Stephan Ortmann | City University of Hong Kong
徐悦怡 | 香港
Moon Chan |
kong kwok Keung | 香港
mok yuk ming |
卜莎崙 | 基督眾樂教會
Dorothy So | Hong Kong
Sally Ho |
Michele Chung | Hong Kong
葉晟 | IT
Peter Yung |
Yuen Yuet Hing |
李健雄 | 個人
林珍 |
Joseph Lo | Hong Kong
莫介文 |
Carita Ng` | 香港
Barry Lee |
區艷芳 | 香港家庭主婦
麥明儀 | 基督眾樂教會
Li kok cheung | 個人
Truu Boerma |
陳靖怡 |
Elly wong |
Rita Lee |
黃計棠 |
梁二妹 | 香港
Candy Wong |
陳女 | 香港
李世昌 | 香港
李淑貞 | 香港
李世文 | 香港
廖淑珍 | 香港
李淑嫺 | 香港
梁淑珍 | 香港
李槐 | 香港
黃信 | 香港
黃信棠 | 香港
陳亦柱 | 香港
陳亦堡 | 香港
becky wong |
汪麗容 |
黃寶珠 | 香港
LUK Kit Ling | Education, Hong Kong
Wong Yin Ping |
Lai ming lee | 個人
譚樂基 | 香港
Miyako Onishi |
Jass Wang |
黃嘉碧 |
馮愛玲 |
阮愛恩 |
Winnie Choi |
Ng Man Kwan | Hong Kong
KS Chu | Hong Kong
Doriane Lau |
何嘉明 |
仇雁清 |
吳迪文 | 香港
梁祐誠 | 香港
Clarence Choi |
黃創筠 | 香港 |
Sunny Lau |
Kelvin Lui |
李志榮 |
lucia Kwok | 個人 HK
楊培玲 |
張民昇 | 繖民網絡教會
陳國權 |
歐陽廣榮 | 香港|
kiki wong |
Paul Ting |
Patrick Yu | 社福及輔導界
Day Wong |
卓佳佳 | 香港
劉秀馨 | 香港
Angel Ng |
林子健 | 中大崇基神學院政治神學博士研究生
陳綺媚 |
袁摯軒 | Hong kong
Kevin Chan |
蔡寶琼 |
Perry Dino | Artist
Isabella Lo | Hong Kong
Charles Mok | IT
郭儉 |
Brandon Goldstein | 中国大陆
陳虹秀 |
Chan wai chi | Hong kong citizen
梁寶玲 |
Brandon Yau |
Phyllis Ho | Hong Kong
David Ng | 香港
Leo Wong |
容偉堂 |
黃家儀 | 香港
Annabella Hui | 個人
邵江 | 倫敦
Chan Kwok Kee |
NG LUNG |
張恆光 |
Betty Chiu |
Wong Yuet Ming | HK
Leung Pui YU | HK
Danny Chan | 個人
張知行 | 香港
Cheung Bernie | Hong Kong
Joyce Nip | Individual
張漢鈞 | 香港
張在岐 | 香港
Cheung Hon Kwan | Hong Kong
李嘉穎 |
張漢聰 | 香港
張在田 | 香港
Nancy Wong |
Pat Chan |
Alvin Cheung | Hong Kong
Emily Sham |
Cheung Hon Chunh | Hong Kong
姚小青 | 香港
Panda Yu | 個人
Janice Irvine | University of Massachusetts
Chan Pui Sze | Hong Kong
何杏梅 |
羅美玉 |
Angel wan |
Ma Ka Man |
石守正 |
Violet Sung | Education
Chan shiu ching connie |
雨傘黄伯 | 退休人仕
SC CHAN |
Ng Wai Man |
wk Tang | Hong kong
譚穎詩 | 香港
顧曉峰 | 個人
蘇啓棠 | 專業
Katherine chan |
林志輝 |
tomtsoi |
CHEUNG Shek Kan | Hong Kong
Sophia Wan | Hong Kong
Donald Mak | 保衛香港自由聯盟
Abby MY NG |
Connie Cheng |
伍麒匡 | 香港
Salei Tang | Taipo
lam wan | 香港中華基督教會
Windy Lee |
Frances Lo | Hong Kong
Miyako | Hong Kong
Pansy Wong |
Jessica Wan |
Catherine Mackay |
Lo Shuk Ying, Isabel / HK |
Hsiang Chi Ming | Hong Kong
曹秋雯 | 香港
Venus Kwan |
Stephen C. K. Chan | Higher Education
Liu Hong Kiu | 個人
李大成 | 社福
Jean Tsui | HK citizen
Wong Kam Yu Jessie |
Maggie Wu |
羅淑玲 |
Liu Ngan Chiu |
Luk Wai Chu |
彭淑怡 |
Ngan Wai Hon |
Anna Luk |
William Ngan |
Andy Wong |
王冠 | 中國大陸
Takkie Chu |
Wong Lok Sum | Hong Kong
李嘉廉 | 瞓街團契/香港
Amy Tong |
蔡佳洋 | 支聯會青年組成員
Sylvia chan |
莊曉彤 |
WC Luk |
Teresa Lo |
Janet Tsang | 香港
Yvonne Moynihan |
Patti Lee |
Thomas Chung |
Yvonne Ng | KLN. HK
Alan Wong |
Wang Pik Man |
譚惠鵬 | 社會福利界
鍾妮 | 香港
鍾妮 | 香港
Pak Ming Fai | Hong Kong
Johnny |
Thomas Ho |
Monica Pang |
May Ip |
Ida Pang |
Owen |
Sonia Corrêa |
盧敬華 |
李盈姿 | 良心之友
Itene Lee |
Yeung Wai Nga | education
唐婉清 | 良心之友
Vivian Loo |
ben yu | 教育
Samuel Ng |
Fion Wong |
Pansy Poon |
Kenneth Chang |
Joseph Kong |
Waiyi Chung |
許澤流 |
鍾婉儀 |
賀卓軒 | 香港社福界
張翠茵 | 個人
廖錦綉 |
Mary MY LAU | Hong Kong
Josephine Tsui |
Kwan Ying Fung |
Kenis liu |
May Kwan |
查錫我 |
Chan Kwok Shing |
yuen chi ching | hong kong
Agnes Choy | Victoria, HK
Kilo Ng | 百姓
葉佩詩 | 香港
Alex Li |
Stephen Tang | 香港
Mary Rose |
Chong yuet ngor |
梁錦屏 | 個人
Tony Fung | The Association for the Advancement of Feminism
伍尚持 |
黎綺華 | 個人,香港
Ng Yee Ho | HK
Hisako Motoyama |
Hui Stephen | Hong Konh
Lau Ying Siu |
Ling lo |
Alice chu |
王丹鳳 | 香港人
陳強 |
Paul Ko/HKG |
Esther kwok |
黃小娟 |
li chitaug |
孔令瑜 | 香港
施瑋欣 |
Alice Ng | Hong Kong
Heather Lo | HongKong
Esther Lau |
JH |
Pikki FUNG |
Eleanor kam |
Mokona Lam | 紅磡
Lin Chan | Hong Kong
Fifi Tsoi |
Jan Wong |
Lee Yan Yan |
Michael Tse |
胡潔英 |
Albert Chan |
Hari lam |
Brenda Lau |
Jochen Gester | Arbeitskreis Internationalismus IG Metall Berlin
Wright Fu |
Joy CHUNG | Hong Kong
Leung Mei Wah |
黃志嘉 | 香港
Cheng yuen mei |
Paul Ip |
Mary Chan | 香港市民
Ken Wong |
Mok Oi Shan |
梁嘉麗 |
Ng Wai King |
Janet Chan |
周昭和 | 教育
Tang Lan Fong |
陳子健 |
徐承煒 |
Hingwah Kwan |
張雨湄 | 學生
黃書梅 Amy Huang | 紐約
William Choi |
Woo Man Yan Kitty | 香港
Jessica Wei |
陳順馨 |
man ho chun | HK
李玉貞 |
韓連山 |
carrie Ng |
Betty Wong |
Francesca Yu |
LAU CHUNG YIN | 香港人
Wallace Siu |
Sally Leung |
李風清 |
Joanne Choi | Hong Kong
羅智偉 | 香港清潔工 |
Tiffany Lee |
Lau Ying Kit |
Iris Au | Hong Kong
Leung Tsz Yan |
Celine Chan |
Roy Ho |
Lawrence Lok | 香港團
Gitanjali Joshua |
謝子迎 |
Ricky Lo |
黃樂彤 | 香港
Ho Wing Hon |
雷麗蓮 | 香港
Angel Leung |
陳正軒 |
Ivan Wong | 個人
K.H. Tsoi |
Ceci Wong |
黃雪梅 | 香港
Chow Wing Yin |
Janet Lam | Hong Kong
Cookie tsang |
Chloe Lai |
Zenith Lo | 香港人
Stephan Chan |
梁秀連 | 香港
Maggie So | 香港
羅永生 | 香港
Catherine Lau |
陳江秀 |
Tina So |
Simon Yau |
Ching Cheong | Journalist
Alexis Chan | Postgraduate student
Peter To |
Hayumi Chun Wing Li | Hong Kong
Queenie Choi |
吳偉釗 |
Pamela Fan |
柯明蕙 |
Leung Kam Ting Carl | 個人
Chaylen Hui |
Ernest chun lau |
Leung irene |
Candy Yuen | 香港人
YP Lam | HK
葉子揚 | 基督徒社工
Rachel Yeung |
杜桂華 |
NG KIT CHING |
趙恩來 | 支聯會 / 工黨
KONG YUEN CHUN | 爭取自由
Ng Sze Nga |
Man wong |
Elena man | 社福
黃浩銘 | 社會民主連線
方駿健 |
H Lam | Hong Kong
John Wong | Student
T Ho |
陳素盈 | 香港
TSE Wing Sing |
Janette Lo | Hong Kong
Phil Lam | USA
Shuk Ying Chan | United States of America
Sally Tam |
LEE Mei-kit |
Mouser YH Chan | 香港
Wilson Tsang |
Ammo Chan | 香港
Sham Ming Yin | 個人(香港)
Susanna Tsuei |
馬楚明 |
Edward Mok |
Kelvin Wang |
terry mong |
Cyrus Cheung | 香港
Law Kin Chung |
Ho Carol |
Jamie Tse |
Hedges Leung | 香港
Vanessa Cheung |
chung ho wai | hongkonger
Ivan Cheng |
Adrian Kam | Hong Kong
Edward Chan | 金融界
Elaine Chong | Singapore
Ada Ho | Hongkong
Lee Cheuk Him Tom |
Paul Mak | IT worker
Kasim Rahman | Hong Kong
Ho Ki Ching | HK
尹燕芳 |
Jimmy Lee |
Donna Mo |
Leung Po Ming | HK
PANG Chi-yuen |
Teresa Wu | Hong Kong
Sibyl Wong |
Agnes Lao | 哀號声已上達天庭,停止作惡!
Terry Mui |
林健偉 | 香港
Terri Ng |
Alfred Pau |
jenny lee |
antony chui |
eady so |
silvan lau |
Wong Pei Chin 王佩君 | Malaysia
max chiu |
Stephen Tong |
Chan Man Chung |
Choi Hok Ming |
Linda Tso |
楊國明 | 香港
Lam Wai Wah |
Na Young | Network for Glocal Activism (South Korea)
Duck Kam |
李玉蓮 |
Mo chan | Social work
Agnes Tong |
梁勤樂 | 無
張國昌 | 社工
Clio ma |
李嘉文 |
FONG Man Ying | Hong Kong
Dora Wong |
Chrisan Chow |
Janice Cheung | Hong Kong
lai chi hin | homg kong
勞少霞 | 美國
Emily Ku | Education
Lau Pui Lin |
Sally wan |
Jenny Chan | Los Angeles, CA, USA
Ng Wing Man |
方約恆 |
趙建華 | 工程師/香港
Cherrie Tsang | 香港
Bruno Lam |
Pauline Leung |
Tracy Leung |
Alan Leung | HONG KONG
Wilson Yung | HK
甄拔濤 |
Yvonne Chau | Hong Kong
Benny Mok |
讀書型 |
黃靜儀 |
Terence Yim |
Miranda Lam | 香港土生土長
詹凱民 | 天水圍反領展壟斷自設墟市組織
楊晉源 | 犀利哥討論區
Marcus Ho | 個人
Chan Yeuk Fai | Germany
劉映妤 | 香港
Ho Chun Yu | Hong Kong
Lo Ka Man | 社區人士
Larry Wong |
Eric Dunn |
Vikki |
Margarida Ralha |
Yeung Chung Yin Philip | Polyu Social Work
黎文浩 | 維修香港
esther yeung |
Andy ma | Hong Kong
Cheung fan |
Fanny Chan |
Leo Kwok |
Fong yuk yee |
Clemens Suen |
Josephine Tsui | Overseas Development Institute, London, UK
Florence lee | USA
Peggy Wong | USA
Zoe Wai |
Ray Mui | Toronto,Canada
Clinton Cheung | Hong Kong
Alan Lam | Hong Kong
Lily Lee | Hong Kong
馬麗華 |
John Chan | Hong Kong
Daniel Lo | Hong Kong
Cystal Chan | 香港
Carrie Tilton-Jones |
Yeung Sing |
黃子健 |
Constance Ma |
周國駿 |
袁文龍 |
鄭奕琳 |
林輝彬 | 香港九龍觀塘區
Sandy Chung |
Fish Wong |
羅櫻子 | 教育
Michael SIT |
Anthony Kwok |
鄒幸彤 |
To Kit Lai |
Yip Man Ki |
Shirley Tsang |
PING LING CHEUNG | JOURNALIST
文志深 |
David Szutu |
葉偉文 市民 |
Eva Lui |
Stephanie tang | Hong Kong
steve tam |
Chan Man Yi | 巿民
洪璇璇 |
Ng Lik Hang |
Bethsabé Andía Pérez |
Anna Cheung | NY4HK
Lo Mei Yan |
Chan tsz wai | Social worker
李明蔚 |
黃綺婷 |
Oscar Tam |
Simon Chow | Hong Kong
Lau Yin Tak | 社福界
Carman | 教育界
劉永超 | 香港
Jue Sun | 高教界
陳悅心 | 香港
Wong Tsz Yin |
Billy Lee |
Johnny | Hong kong, Civil Right
Wendy Cheung | Hong Kong citizen
Wong Tsz Nok |
張少良 |
Lam Sum Shing |
Johnny Yeung |
Chow yee chuen | HK
Ivy Chan |
YS Sze |
Wong Fei Chit | Hk
TommyYung |
Chow Kin Wah |
何珍 |
S.Y.Wong | Individual/ Hong Kong
Laurie Wen | New York
Kit Chan | 個人
wendytai |
Kwok Zube | Filmmaker
Lo Man Yee |
Natalie Tang |
Beth Raps | RAISING CLARITY
Natalie Hui |
Lulu Ngie |
Keith Lam |
Chiu wai sum | Hong kong
蔡淑芳 |
Lau Ka Nam |
LEUNG SUK LAN | HONG KONG
李彥豪 |
Hu zi |
Wong Wai Leong | Hong Kong
Herman Wong |
SHAN LAM |
李卓人 |
Angela Kwong |
Christine Kong |
梁佩雯 | 香港
Lee Lai Pui, cora |
李欣穎 |
Sherry Hui |
Timothy Lo |
嚴德康 |
Kimling | Hong Kong
Well Lee |
Chris Chan | City University of Hong Kong
文國輝 |
Frankie Ng | 公民教會
Yeung Wun Ki |
Arnie Lee |
Wong John |
CHENG Wai-lan |
Wong Kam Fai | Yuen Long
hung yuk shui 熊若水 | 全民監政
Ruth Tam |
莊詠思 | 社福
Phyllis Li |
彭樂欣 | 香港
馮家強 |
Connie Sung |
Eric Wong | Engineer
kan wai kit |
w tam |
鄧長祐 |
Chan Tak Ming |
Ng Tsoi Pik |
Yip Kui Kei |
Daniel Wan |
Samuel Leung |
Emma Yim |
Ivan Yuen | Hong Kong Citizen
黃筱媛 |
Tsui Wai shuen | 個人
Wong Sin Pik | Hong Kong
Phyllis Wong | Church pastor, Hong Kong
Ng Wa piu |
Wilton Chau |
戴耀廷 |
張展翹 | 學生
George Tsui | Hong Kong
pollyho | 香港
CHUNG Chi Yu |
Wong suet fong |
Alfred Ling | Indivudual
Lee Kit Ha |
盧嘉麗 | 香港
Chan Zung Yen | Hong Kong
Tracy Ling |
Ziki wong | HK
May Chan |
何彩滿 | 台灣中原大學
Augustine Lui | Hong Kong
麥恩維 |
Ho Kar wai |
Chan Tung Man | Hong Kong
Hazel Man |
伍靜茵 |
Emerald Wong |
Esther Chow | USA
YP Keung |
黃思薇 | Hongkonger
葉旨崢 |
Wan Hoi Wing | Hong Kong Citizen
J Tsang | 香港
李思華 |
鍾益秀 | 香港
poon yin wah |
Helen | Hk
man chan |
mickey choi |
Doris Lee | Association for the Advancement of Feminism
Raees Baig |
鍾寶強 | 香港
Elizabeth Lai | H. K.
Joyce Chow |
李安然 | 大律師
Eric Koski |
pauline chiu |
fung shu fun |
leung King Fai |
Cheung Shun Kwan | Hong Kong
崔漪澄 | 香港
吳志輝(細輝) | 香港廚師聯盟
Ray Suen |
謝穎雯 |
Tam Hay HK |
Jocelyn Yu | Hong Kong
馮可立 | 香港
李仲明 |
Elaine Li | Hong Kong
LI Chi Pang |
孫綺彤 | 香港
Cheng Mei Na | 香港
Elaine Chiu |
高永謙 | 香港人
王明輝 |
Rebecca Chui |
Chan Po Yeung Simon |
yuen Che Hung |
Olivia Leong |
Kimmy Wai |
關世志 香港人 |
carrie |
吳靈豐 | 香港
Cathy Yiu | 個人,香港
Mary Rose |
Juliet Hunt |
Tsang Jit Fei |
陳鳳儀 | 香港 公民社會
Debbie Leung |
鍾曉雯 |
Rose chan |
Karson Chan |
Wu Mei Tao |
FONG BING LAM |
WILLIAM WONG |
Hannah So |
Lau Yuen Yan |
歐陽達初 | 工人
周樂宏 | 香港
Kitty Wong |
Miranda leung |
Wai Moontong | 教育界
AU YEUNG KA KI |
黄嘉宝 |
szeto po chu |
Teannie YEUNG | HONG KONG
Carrie Kong | HK
Kei Chun On |
Rosa.Lam |
陳彥甫 | 台灣
Charmaine |
Ho pui yan |
陳家洛 | 香港
TSUI TSZ YEE | Performing Arts
Kelly Kau | 香港
tat sze wong | hkpec
Christine Tang |
Grace Lam |
Ricky Lau |
Kay NG | Set Her Free !
吳子豪 |
胡志偉牧師 | 基督教
Ella Lau |
Terrie Chung |
劉國真 | 無
陳錦華 | 教育界
何仲源 |
Harry So | Hong Kong |
SHADOW Ho | 香港人
Debby Chan |
Ka-Man Tse | New York
Jane Lee |
鄺葭晴 |
Fan Kit Lam |
鄺偉業 |
Shirley Tam |
梁國全
馬國明 | 高教界
Jessie Cheung |
Sylvia Duverger | Féministe en tous genres/Paris, France
Lee Tak Shing |
KWOK PIK CHING | HONG KONG
杜潔玉 |
Jini Park | South Korea
Kwok Wai Kit |
Yick Wong |
William Ho | 小學校董
陳和順 |
Sin Raymond | Hong Kong
刘素希 | 个人
Erica Chiu |
Charles Wong |
Mabel Lau | Hong Kong
Cheukie Ho |
曹鴻輝 | 香港
Rebecca Ching |
Cheung chiu cheong |
Jack | 香港人 |
N Y Chow |
Iris Wong |
Ching Shui Yee | HongKonger
Cf Hon |
亞偉 |
Cathy Li | HK
LUNG Francis |
Chan Tai Yung |
丘萍芳 | 教育界
Ann Tam | 個人HK
Tan,Heng-sin | Republic of Taiwan
Connie Yuen | 個人
沈國雄 | 香港
劉子暄 | 基督
Carol Ting |
fong wai ying |
方榮芳
Ng Siu Chun |
Joshua Nan |
Annie Lau |
Vincent Leu | Hong Kong
Yuen Yiu Man |
Nicol Chan |
Wai Ha Lam | London
李子華| 香港 |
Kwok Siu-Ming |
胡志雄 | 香港
LAU WAI KIN | HONG KONG
何文超 | 放射師
Pat Tam | Hong Kong
麥永健 Weng Ken Mak |
冼緯綸 | 基督教會
Oscar Tam |
Chris ma | Canada
Yvonne Lo | HK
Awill Boyce | Los Angeles, CA, USA
鄭清發/香港 | 香港
Raindy | Counseling/ Hong Konb
吳達明 | 個人
黃靜儀 | 讀書型
翁漢威 | 香港
Yuen Lung shan |
Thomas Ho |
Leung Ka Ling |
l李淑婷 |
麥婉玲 |
Mg Man Wa |
陳佩華 | 香港
jessie fong | 基督教
Phil Lam | USA
Queenie Shum |
曾鳳恩 | 香港
關婉珊 | 市民 |
Depp Depp Ho |
Liz Law |
chu wai yip |
S.K. Ip | 香港
May Lo | 香港
何俊賢 |
靳民詩 | 香港
Lau Soo Ngor |
孟光榮 | 香港
Audrey Lee |
J Luk |
Elsa Chong | 香港
Mol Chiu Yi |
Billy ho
覃玉蓉 | 婦女新知基金會
江丕盛 |
Wayne Chen |
許崇銘 |
莊郁琳 | 台灣 |
陳瑞文 | 多倫多
蔡孟瑾 |
J Cheung | Individual
Ryan Liu | 香港
Fiona Chang | Hongkong
Dylan |
Bruce Tseng | Hong Konh
鄭詩靈 | 高教界
Danny Pong |
李勁堯 |
Kelvin Leung | 教育界
S C Sze |
何杏梅 |
李宛庭 |
Chris Wu | New York
Ida Pettersson |
Amy Cheung |
Susanna Chan / UK |
葉嘉祥 | IT
雨傘運動三黄伯 |
劉純良 | 台灣
陳樹英 | 香港
Lam Wai Fun |
Alan Tang |
raymond lo |
徐珍妮 |
Milton Chang |
葉頌昇 | 教育
Rong Yo XU | Taiwan
Mho
sara wong | 真。香港人
丘健南 |
sk.chan |
陳嘉瑩 |
Alex Lai |
Ophelia Wong |
Hugo Mok |
Kaye Mak | Hong Kong
洪國謙 | 基督教
陳惠玲 | 個人
仇勁剛 | 基督教
伍國榮 | 基督教
黎熙琳 | 香港


停止精神暴力虐待,恢復劉霞人身自由
英文版見下
諾貝爾和平獎得主、中國良心政治犯劉曉波日前(2017年7月13日),於遼寧瀋陽病逝,終年61 歲。哲人其萎,終可解脫牢籠之困,然而,劉曉波之妻子劉霞,遭中國當局軟禁監視已逾六年;人身自由遭剝奪。我們要求中國政府當局馬上解除對劉霞的軟禁及監視,恢復其出入境之自由。

2008年,劉曉波因《零八憲章》被捕,於2010年獲提名諾貝爾和平獎並獲獎,自此,劉霞即被北京當局軟禁家中,單獨遭嚴密監視。《公民權利和政治權利國際公約》第九條訂明,人人有權享有人身自由和安全;並指除非依照 法律所確定的根據和程序,任何人不得被剝奪自由 。但多年來劉霞均是沒有被控以任何罪名,亦未經公平法律程序,卻平白遭剝奪人身自由。

失去社會支援網絡的劉霞,此多年間飽受精神壓力,多次傳出身體與情緒不勝負荷的消息,令人擔憂。此之皆為中國政府殘酷的精神虐待所致;我們譴責當局此等暴力不仁而無視人權的舉措。

我們要求中國當局馬上解除對劉霞的軟禁及監控,恢復其人身自由,包括停止對劉霞及其家人的騷擾,使其得以自由地與外界通訊,能隨時按其意願出入境中國。

我們並呼籲國際社會持續關注劉霞的身、心健康狀況,及其公民權利是否遭遇剝奪,改善中國人權狀況。

發起團體︰
新婦女協進會
香港婦女勞工協會


View online : To signe